Microsoft Azure

Microsoft Azure

ELSYS AS benytter seg nå av Microsoft Azure til sine datatjenester.  Azure er Microsofts nettskyløsning: en voksende samling av integrerte tjenester for lagring av data, databaser, analyse, serverfunksjoner og nettverk.  For ELSYS AS er dette viktige tjenester, men ikke kjernevirksomheten.  Vi lar derfor de som virkelig kan det, lagre og sikre våre og dine data.

Les mer om Microsoft Azure på: http://azure.microsoft.com/nb-no/overview/what-is-azure/