Ved hjelp av eksisterende og nye sensorer har vi utviklet en digital skriver for dokumentering av skinnegangens sporgeometri.
Systemet kan tilpasses flere typer materiell, men i hovedsak brukes dette utstyret for å dokumentere utført arbeid på skinnegangen ved pakking av sporet.