Rammeavtale Mantena AS

Mant

ELSYS AS har undertegnet en rammeavtale med Mantena AS.  Rammeavtalen har varighet i 2 år, og skal sikre Mantena AS tekniske konsulenttjenester innen elektro, samt vedlikehold og service på eksisterende testutrustning.  Avtalen er gjeldende for alle enheter i NSB-konsernet, og vi ser frem til dette samarbeidet.

Mantena ble dannet i 2002 og er et heleid aksjeselskap i NSB-konsernet. Selskapet har høyt kvalifiserte medarbeidere fordelt på flere vedlikeholdsenheter i Norge og Sverige, hvor de er etablert med selskapene Mantena AS og Mantena Sverige AB.

Som spesialist på vedlikehold av skinnegående kjøretøy, viderefører Mantena en lang tradisjon innen jernbanedrift i Norden. Mantenas ambisjon er å kontinuerlig styrke posisjonen som en nytenkende aktør i en stadig mer fremtidsrettet bransje.  Dette samsvarer godt med ELSYS AS sine ambisjoner.

NSB-konsernet inneholder enhetene Nettbuss, Mantena, NSB, CargoNet og ROM eiendom, som alle er velkomne til å benytte seg av avtalen.