Vi har lang erfaring med programvareutvikling for industriapplikasjoner.  Vår spisskompetanse ligger i samhandlingen mellom Software og Hardware. Med den nyeste teknologien og lang erfaring med måleteknikk kan vi gi programvaren vår viktig informasjon fra de fysiske prosessene.  Denne informasjonen brukes videre som grunnlag for avanserte reguleringer ved styring og kontroll.  Den gir også verdifull informasjon om effektiviteten i prosessen og kritiske faktorer for et driftsikkert system. Vi tar programmering på alvor, og gir programmene våre en solid arkitektur med robuste funksjoner, i tillegg til et intuitivt brukergrensesnitt. 

I tillegg til programvare for industribruk kan vi også skreddersy programvare til andre lettere bruksområder.

Eksempler på "andre" programvarer vi har utviklet:

  • Programvare for automatisk oppringing av kunder, med registrering av tilbakemeldinger i database
  • Programvare for masseproduksjon av datafiler med ulikt innhold tilpasset mottaker
  • Programvare for automatisk erstatning av artikkelnummer i tusenvis av dokumenter
  • Analyseprogram for feilhistorikk
  • Program som automatisk sjekker og informerer bilister om neste EU-kontroll
  • Programvare som automatisk genererer twitter-meldinger basert på tilstand

Når det gjelder programmering er det bare behovene og fantasien som setter grenser.

Code

Software