Pukk3

SCADA

Prosessregulering handler om mer enn automatisering. I vår verden handler det om effektivisering og sikkerhet.  Ved hjelp av anerkjente og robuste produkter sikrer vi en stabil og brukervennlig styring av industriapplikasjoner. 

I tillegg til ordinære PLS-styringer har vi spesialisert oss på PC-basert instrumentering.  Et PC-basert system gir blant annet høyere loop rate, avansert analyse, flere analoge funksjoner, skjermstyring, datainnsamling og bedre integrasjon mot nettverksløsninger. Dette gir brukerne viktig informasjon og oversikt over prosessen.

Typiske tilleggsfunksjoner i våre systemer:

  • Direkte analyse av data for tilstandskontroll og tilbakemelding
  • Datalagring i databaser for historiske data
  • Trådløs kommunikasjon for skjermstyring på PC, nettbrett og telefoner
  • Fjernstyring for feilsøking og vedlikehold av systemene