Det holder ikke alltid å gjøre en god jobb. I de fleste industrier må man også dokumentere arbeidet som er gjort. Dette gjelder selvfølgelig arbeid på sikkerhetskritiske komponenter og systemer, men også som et ledd i kvalitetskontroll og profesjonalitet ovenfor kunden. Våre testbenker får skreddersydd programvare som både instruerer operatørene, gir informasjon om komponenten, viser dokumentasjon fra leverandør og utfører tester som kontrollerer egenskaper, funksjoner og ytelse.

Vi utvikler mobilt og stasjonært testutstyr som automatiserer testen, dokumenterer kvaliteten og arkiverer resulatene på utført arbeid.

Typiske fordeler med vårt testutstyr:

  • Testen gjøres likt hver gang. Det gjør det lett å sammenligne tester
  • Unngår menneskelige feil da testene automatiseres og styres av programvare
  • Dokumenterer egenskaper, funksjon og kvalitet på utført arbeid
  • Arkiverer alle tester for analyse eller tilstandskontroll
  • Beviser kvalitet og utført arbeid ved reklamasjoner og garantisaker

 

Test

Report