Datainnsamling og analyse av data er et nyttig verktøy for tilstandskontroll. Dette er særlig effektivt på høykost eller kritiske komponenter i systemer som er viktige. Ved innhenting og analyse av de riktige dataene kan man detektere en trend som avslører tilstanden til systemer kontinuerlig. På denne måten ser man feilene før de får negative konsekvenser, og kan planlegge inn vedlikehold uten uforutsette driftsopphold.  Det handler om å gjøre et riktig vedlikehold til riktig tid.  Det er kostandseffektivt.

I alle industrier, om du produserer eller vedlikeholder, vil det komme feil hvor rotårsaken er ukjent. Ved hjelp av loggeutstyr og den riktige programvaren kan vi overvåke prosessene og miljøet rundt for å finne ut hva som egentlig skjer. Vi har utviklet et universalt loggeutstyr som vil passe i de fleste applikasjoner. Sammen med egenutviklet programvare for analyse kan vi finne de små tingene som utgjør de store forskjellene.

Noen av egenskapene til vårt loggeutstyr:

  • Kan logge opp til 1 million datapunkter pr. kanal i sekundet
  • Modulært utstyr for enkel tilpassing til nye signaler og flere kanaler
  • Har "uendelig" med lagringskapasitet
  • Er kompakt og drives av et stort spekter driverspenning evt. batteri
  • Kommuniserer med internett for fjernstyring og streaming av historiske og real-time data til land-siden
  • Avansert programvare for filtrering, analyse og prosessering av real-time data ved logging
  • Kan hente inn data fra andre systemer og bruke disse sammen med loggedata (GPS, værdata...)

Rådata og rapporter genereres automatisk og sendes til kunde fortløpende.

rainbow

Anlegg