TransQ

transq_qualified

ELSYS AS er nå kvalifisert i TransQ – et leverandørregister for den nordiske transportindustrien.

Via TransQ posisjonerer ELSYS AS seg overfor de viktigste innkjøperorganisasjonene i bransjen og får dermed et konkurransefortrinn i markedet.  Med kvalifisering i TransQ dokumenterer vi virksomhetens kapasitet for å oppfylle bransjekravene.  Kundene våre får tilgang til viktig, kontrollert og oppdatert leverandørinformasjon, slik som selskapsinformasjon, kontaktopplysninger, CSR- og HMS-standarder og produkter og tjenester.  Dette styrker ELSYS AS sin troverdighet og profesjonalitet i markedet.

Write a Comment