Venturigo – Trykktesting av store bygg

DSC04925-900x450

Sammen med de beste aktørene i byggebransjen har ELSYS AS utviklet verdensnyheten Venturigo.  Dette er et system for trykktesting av store bygg, og gir en raskere, enklere og mer nøyaktig lekkasjetest. ELSYS AS har utviklet programvaren som sikrer god kvalitet på datainnsamlingen, analyse, regulering, arkivering og dokumentasjon av testen.

ELSYS AS har utviklet programvaren til systemet, samt bistått i hardware-konfigurasjonen. Dette er en avansert programvare med mye funksjonalitet. I tillegg til regulering av flere vifter i et modulært system, behandler programvaren store mengder data for beregning av nøyaktige resultater. Venturigo har de nødvendige funksjonene for å tilfredsstille standard EN-13829, samt en rekke andre funksjoner:

  • Helautomatisk test – for å dekke alle krav i standardiserte måleprosedyrer.  Unngår menneskelig feil, og gjør det enkelt å sammenligne, da testen gjøres likt hver gang.
  • Streaming av real-time data til webtjeneste, slik at alle på byggeplassen kan følge med på prosessen, og overvåke resultatene.
  • Autogenerering av rapport til webtjeneste ved fullført test.  Sammen med kildedata og interaktive visninger.
  • Konvertering til å vise resultater tilpasset andre internasjonale standarder.
  • Dynamisk regulering av flere vifter.
  • Innsamling, analyse og lagring av alle relevante data for testen.

Leverandør av lekkasjetest med det nye systemer er IrPa AS.

Les mer på: http://fremtidensbygg.no/entreprenor/effektiv-trykktesting-store-bygg/

Les mer på: http://www.bygg.no/article/1229941

Comments for this post are closed.